הסדרי נגישות
גשר מפעלים חינוכייםתורה שבכתב
מחבר: גשר מפעלים חינוכיים


חמשת חומשי התורה: בראשית, שמות, ויקרא, במדבר, דברים.

השם "חוּמָשׁ" ניתן לכל אחד מהחמישה לחוד, וגם לכולם ביחד.
שמות ספרי התורה נקבעו על פי המילה הראשונה או אחת המילים הראשונות, הפותחת/ות את הספר.
השמות היווניים והלטיניים של ספרי התורה מבוססים על האירועים או הנושאים המרכזיים של הספרים:
בראשית - גֶ'נסיס =ספר ההתחלות, ההתהוות, הבריאה;
שמות - אקסוֹדוֹס = ספר יציאת מצרים, נקרא גם "ספר הברית";
ויקרא - לֵויטיקוּס = ספר הקדושה, תורת כהנים, ספר הלוויים;
במדבר - נוּמֶרוּס = חומש הפיקודים, המיפקד והספירה;
דברים - דוֹיְטרוֹנוֹמיוּם =משנה תורה, הספר החוזר שנית על סיפורי ארבעת הספרים שלפניו.

לפי המסורת היהודית ניתנה התורה למשה בסיני בכתב. משה כתב אותה לפני מותו בכתב ידו ונתן ספר לכל שבט, ועותק אחד הניח בארון ה' למשמרת.
במובן הרחב מקיף השם "תורה" את התורה שבכתב ואת התורה שבעל-פה – על כל פירושיהם ועל כל חידושיהם.


מעבר ללקסיקון > לקסיקון מקרא
ביבליוגרפיה:
כותר: תורה שבכתב
שם  האתר: מקרא גשר : האתר שלך ללימודי התנ"ך - אנציקלופדיה
מחבר: גשר מפעלים חינוכיים
בעלי זכויות : גשר מפעלים חינוכיים
הוצאה לאור: גשר מפעלים חינוכיים
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית