הסדרי נגישות
גשר מפעלים חינוכייםשעיר
מחבר: גשר מפעלים חינוכיים


שמה הקדום של ארץ אֱדוֹם. שוכנת באיזור הררי מדרום לים המלח, אשר ישבו בו אֱדוֹמים.

השם "שעיר" נזכר בתעודות מצריות מהמאה ה-18 לפני הספירה, בתעודות אל-עַמַרְנָה (מאה 14 לפני הספירה), בָּאוֹבְּלִיסְק של רעמסס השני (מאה 12 לפני הספירה) ובמקומות נוספים.
במקרא נזכרת שעיר בקשר למלחמת אברם במלכי מְסוֹפּוֹטַמְיָה (בראשית י"ד 6) - כמקום מושבם של החוֹרים; בבראשית ל"ו (30-20) מובאת רשימת יוּחסין של אלוּפֵי החורי בהר שעיר.
לפי דברים ב' 12 הורישו (= ירשו את ארצם) בני עֵשָׂו את החורי שבהר שעיר, ופרט זה מתקשר לסיפור הולדתו של עשו האדמוני והשָׂעִיר (בראשית כ"ה 25), ולהתיישבותו של עֵשָׂו, אביהם הקדום של האֱדוֹמים, בהר שעיר (בראשית ל"ב 4, ל"ג 16-14, ל"ו 9-8).


מעבר ללקסיקון > לקסיקון מקרא
ביבליוגרפיה:
כותר: שעיר
שם  האתר: מקרא גשר : האתר שלך ללימודי התנ"ך - אנציקלופדיה
מחבר: גשר מפעלים חינוכיים
בעלי זכויות : גשר מפעלים חינוכיים
הוצאה לאור: גשר מפעלים חינוכיים
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית