הסדרי נגישות
גשר מפעלים חינוכייםשופטים (ספר)
מחבר: גשר מפעלים חינוכיים


ספר שופטים הוא הספר השני בנביאים ראשונים. הוא נקרא בשם זה כי מסופר בו על שופטים שהושיעו את עם ישראל בשעות מצוקה.

בספר שלושה חלקים עיקריים:
חלק א. פרקים א'-ב' 5. סקירה על התנחלות השבטים וכיבושיהם, ועל הארץ הנשארת (המובלעות הזרות שלא נכבשו). השבט הבולט בחלק זה של הספר הוא שבט יהודה. משבטי הצפון מוזכר ככובש וכמנצח רק בית יוסף. כיבושיהם של שבטי הצפון היו חלקיים ונשארו בקרבם מובלעות נוכריות רבות. שבטי הצפון גם כרתו בריתות עם ערים מקומיות, דבר שגרם להשפעות דתיות שליליות על העם (עבודה זרה).
חלק ב. פרקים ב' 6-ט"ז 31. זהו החלק העיקרי של הספר המספר על מעשי השופטים שקדמו לשמואל. המבוא פותח במות יהושע (ב' 6-ג' 7). קטע זה יוצר קישור בין ספר יהושע לספר שופטים.
השופטים הנזכרים בספר הם בני שבטים שונים, ואֵלו הם: עתניאל, אהוד, שמגר, דבורה (וברק), גדעון, תולע, יאיר, יפתח, איבצן, אילון, עבדון, שמשון. השופטים הגדולים, המושיעים, הם: עתניאל, אהוד, דבורה, גדעון, יפתח ושמשון. שמגר מכונה אף הוא 'מושיע', אף כי לא זכה לסיפור נרחב. אבימלך בן גדעון איננו שופט, כי תפס את השלטון בכוח, כזכות ירושה. חמישה שופטים מכונים שופטים קטנים: תולע, יאיר, איבצן, אילון ועבדון.
תיאור תקופת השופטים מאופיין במחזוריות של חטא לה' (עבודה זרה, עבודה לבעלים ולעשתרות), עונש (אויב), זעקה לה', הצלה על ידי שופט מושיע, תקופת שלום. מחזוריות זו היא המסגרת הדתית והספרותית של ספר שופטים.
סיפורי השופטים ערוכים כסיפור היסטורי רצוף, על ידי נוסחאות פתיחה קבועות, ועל ידי הערה דתית שחוזרת פעמים רבות: "ויוסיפו בני ישראל לעשות את הרע בעיני ה'." אולם נראה שלשון זו אינה מבטאת את סדר המאורעות, ואינה נאמנה מבחינה היסטורית: השופטים המוזכרים אינם בהכרח בני תקופות עוקבות זו לזו, ולא פעלו בהכרח בסדר שבו הם מוזכרים בספר שופטים. ייתכן שאחדים הם בני אותה תקופה ממקומות שונים. ספר שופטים אינו ספר היסטוריה, גם אם הוא מתאר אירועים היסטוריים ומנסה להֵראות כספר היסטוריה.
חלק ג. י"ז 1-כ"א 25. כולל שני סיפורים: 1. מעשה פסל מיכה ונדידת שבט דן צפונה (י"ז-י"ח). 2. מעשה פילגש בגבעה ומלחמת השבטים בבנימין (י"ט-כ"א). בתרגום השבעים (תרגום התנ"ך ליוונית) ובוולגטה (תרגום התנ"ך ללטינית) גם מגילת רות נספחת לספר שופטים. כל סיפור מתרכז בגורלו של שבט אחד: דן, בנימין, יהודה.
עורך ספר שופטים שילב בסיפורים אלה נוסחה חוזרת: "בימים ההם אין מלך בישראל, איש הישר בעיניו יעשה" (י"ז 6, י"ח 1, י"ט 1, כ"א 25). בכך הוא מגלה את תפיסת עולמו הפרו-מלוכנית.


מעבר ללקסיקון > לקסיקון מקרא
ביבליוגרפיה:
כותר: שופטים (ספר)
שם  האתר: מקרא גשר : האתר שלך ללימודי התנ"ך - אנציקלופדיה
מחבר: גשר מפעלים חינוכיים
בעלי זכויות : גשר מפעלים חינוכיים
הוצאה לאור: גשר מפעלים חינוכיים
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית