הסדרי נגישות
גשר מפעלים חינוכייםרחל
מחבר: גשר מפעלים חינוכיים


פירוש השם "רחל" – רְחֵלָה, כִּבְשָׂה. רחל היא בתו של לבן, אחותה הצעירה של לאה, אשתו של יעקב, גבירתה של בלהה ואמם של יוסף ובנימין (בראשית כ"ט-ל"א, ל"ה). ביהדות היא נחשבת לאם הבנים, אמם של שבטי ישראל, המוסיפה לדאוג להם גם לאחר החורבן והגלות (ירמיה ל"א 15).

בסיפורי בראשית יש לרחל ולבניה עדיפות על לאה אחותה ובניה. יעקב אוהב אותה יותר, וכדי לזכות בה הוא עובד אצל אביה 14 שנה; רחל גם יפת תואר ויפת מראה (פרק כ"ט 18-16). אמנם עקרותה של רחל בולטת בניגוד לפריונה של לאה (פרק ל'), אך דווקא ליקוי זה רומז על גדולתו העתידית של יוסף, הבן שייוולד לה לאחר עקרות ממושכת. בניה של בלהה שפחתה - דן ונפתלי - אמורים להחשב אף הם לבניה של רחל.
רחל ולאה חשו שאביהן קיפח אותן (בראשית ל"א 15), ורחל גנבה את התרפים המשפחתיים בצאתם מארם לכנען (פרק ל"א 19).
רחל מתה כאשר ילדה את בנימין, בנה הצעיר (בראשית ל"ה 20-16). בעת הלידה הייתה המשפחה בדרך לאפרת, בית לחם (שם). המקרא אינו מציין באיזה מרחק מבית לחם. ישנן במקרא שתי מסורות לגבי מקום קבורתה של רחל: מצפון לבית לחם יהודה, או בארץ בנימין (שמואל א', י' 2; ירמיה ל"א 15). המסורת שלאחר תקופת המקרא מזהה במפורש את מקום קבורתה של רחל בסמוך לבית לחם. חוקרי ימינו סבורים שנקברה בארץ בנימין.


מעבר ללקסיקון > לקסיקון מקרא
ביבליוגרפיה:
כותר: רחל
שם  האתר: מקרא גשר : האתר שלך ללימודי התנ"ך - אנציקלופדיה
מחבר: גשר מפעלים חינוכיים
בעלי זכויות : גשר מפעלים חינוכיים
הוצאה לאור: גשר מפעלים חינוכיים
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית