הסדרי נגישות
גשר מפעלים חינוכייםרבקה
מחבר: גשר מפעלים חינוכיים


רבקה היא בת בְּתוּאֵל (בראשית כ"ד 15), אחות לָבָן (פרק כ"ד 29) ואשת יצחק (פרק כ"ד 7). היא גם בת אחיו של אברהם (לפי פרק כ"ד 15, 48), או נכדתו של נחור אחי אברהם (פרק כ"ב 23-20).

הפירוש המקובל של השם "רבקה" הוא 'עֶגְלָה', בדומה לצירוף "עגל מרבק" (שמואל א', כ"ח 24). יש מפרשים את שמה מלשון קשירת שֶׂה או פרה בחבל, או מלשון דַיִשׁ (בסורית). חוקרים אחרים מפרשים את שמה על פי הערבית, במשמעות של רכּוּת וגמישות.
רבקה מתוארת כאשה אידיאלית: טובת מראה וטובת לב, ומצטיינת בהכנסת אורחים (פרק כ"ד 16, 19-18, 25).
בסיפור נישואיה ליצחק שימש [אליעזר] עבד אברהם כשליחו של אברהם, ומצידה של רבקה השתתפו במשא ומתן שלפני הנישואין לָבָן אחיה ואמה, ולא אביה.
יש חוקרים הסבורים שהנישואין בין רבקה ליצחק מבוססים על הדגם של "נישואי אחות" המקובל בתעודות נוזי: הבעל מאמץ את אשתו לְאחות בחוזה הנישואין, ובכך משפר את מעמדה.
על רבקה מסופר כי בדומה לשרה ולרחל גם היא הייתה עקרה, עד שה' התערב וברך אותה בתאומים - יעקב ועֵשָׂו (פרק כ"ה 24-21). במאבק בין יעקב לעשו עמדה רבקה לצידו של יעקב, והסיתה אותו לגנוב את הברכה מעשו. אחרי כן היא עזרה לו לברוח לחרן מפני כעסו של אחיו (פרק כ"ז).
לפי בראשית מ"ט 31 נקברה רבקה במערת המכפֵּלָה, לצד יצחק.


מעבר ללקסיקון > לקסיקון מקרא
ביבליוגרפיה:
כותר: רבקה
שם  האתר: מקרא גשר : האתר שלך ללימודי התנ"ך - אנציקלופדיה
מחבר: גשר מפעלים חינוכיים
בעלי זכויות : גשר מפעלים חינוכיים
הוצאה לאור: גשר מפעלים חינוכיים
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית