הסדרי נגישות
גשר מפעלים חינוכייםקדש נפתלי
מחבר: גשר מפעלים חינוכיים


קדש נפתלי היא עירו של ברק בן אבינעם (שופטים ד' 6). זוהי עיר בגליל, בנחלת שבט נפתלי. זיהוי המקום אינו ברור, אם מצפון לחצור, או בקרבת הר תבור. יש שמזהים עיר זו עם קדש, עיר המקלט (יהושע כ' 7), או עיר הלוויים (יהושע כ"א 32). יש הטוענים שאין לזהותן.

השם קדש מצורף לשמות של מקומות אחדים בארץ ישראל ומחוצה לה, כגון: קדש נפתלי (שופטים ד' 6), קדש ברנע (במדבר ל"ב 8), קדש שעל הארנת, בבקעת הלבנון (שמואל ב, כ"ד 6), קדש שבנחלת יהודה (יהושע ו' 23), או קדש שבנחלת יששכר (דברי הימים א, ו' 57).
לפי סיפור דבורה וברק, הזעיק ברק את שבטו נפתלי ואת שבט זבולון השכן אל קדש, במצוות דבורה הנביאה, לקראת ההתקפה על סיסרא שר צבא יבין מלך חצור (שופטים ד' 10-6).


מעבר ללקסיקון > לקסיקון מקרא
ביבליוגרפיה:
כותר: קדש נפתלי
שם  האתר: מקרא גשר : האתר שלך ללימודי התנ"ך - אנציקלופדיה
מחבר: גשר מפעלים חינוכיים
בעלי זכויות : גשר מפעלים חינוכיים
הוצאה לאור: גשר מפעלים חינוכיים
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית