הסדרי נגישות
גשר מפעלים חינוכייםציפור
מחבר: גשר מפעלים חינוכיים


"ציפור" היא שם נרדף לעופות, לבעלי כנף. הציפור נזכרת בין הנכנסים לתיבת נוח: "וכל העוף למינהו, כל ציפור, כל כנף" (בראשית ז' 14), וכן בין בעלי החיים שברא אלוהים (תהלים קמ"ח 10).

בברית בין הבתרים (בראשית ט"ו) נקרא אברם אבינו לקחת כמה בעלי חיים, וביניהם תּוֹר וגוֹזָל (פסוק 9). את בעלי החיים הוא בִּיתֵר לשניים, "ואת הציפור לא בתר" (פסוק 10). כאן משמש השם "ציפור" כשם קיבוצי לתור ולגוזל. ואם כוונת הכתוב הייתה שהתור הוא הגוזל, הרי השם "ציפור" מתייחס לתור.
ברשימת הציפורים שבספר ויקרא יש ציפורים טהורות שהן כשֵׁרות לקורבן, ויש ציפורים טמאות האסורות בקורבן ובאכילה.
אדם שנקרא "ציפור" הוא אביו של בָּלָק מלך מואב (במדבר כ"ב 2), ושם זה מופיע גם בנקבה: "ציפורה" היא אשת משה, בתו של יתרו כוהן מדיין.


מעבר ללקסיקון > לקסיקון מקרא
ביבליוגרפיה:
כותר: ציפור
שם  האתר: מקרא גשר : האתר שלך ללימודי התנ"ך - אנציקלופדיה
מחבר: גשר מפעלים חינוכיים
בעלי זכויות : גשר מפעלים חינוכיים
הוצאה לאור: גשר מפעלים חינוכיים
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית