הסדרי נגישות
עמוד הבית > יהדות ועם ישראל > מקרא [תנך] > עולם המקרא > אתרים במקראדרכים במזרח הקדום
קרטוגרפית: ארנה צפריר- ראובן


מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

מפה המתארת את הדרכים המרכזיות במזרח הקדום. עיון במפה מלמד על החשיבות הגאוגרפית והפוליטית של ארץ כנען (ארץ ישראל): שתי הדרכים היבשתיות החשובות המחברות בין מצרים ומסופוטמיה, "דרך המלך" ו"דרך הים", עוברות דרכה.
דרכים במזרח הקדוםאל האסופה אטלס היסטורי תקופת המקרא : חיי האבות3

ביבליוגרפיה:
כותר: דרכים במזרח הקדום
קרטוגרפית: צפריר- ראובן, ארנה (ד"ר)
שם  הפרסום מקורי: אטלס מקראנט
תאריך: 2005
בעלי זכויות : מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הוצאה לאור: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית