הסדרי נגישות
גשר מפעלים חינוכייםפילגש
מחבר: גשר מפעלים חינוכיים


פילגש היא אשה החיה עם אדם דרך קבע, אולם אינה נשואה לו כדין. מקור השם "פילגש" איננו עברי.

זכויותיה של הפילגש אינן מובטחות כפי שמובטחות זכויות האשה החוקית. במשפחה הקדומה היה נהוג ריבוי פילגשים.
אחת מארבע הנשים שילדו ליעקב את שנים-עשר בניו היא בלהה. בלהה נקראת בספר בראשית  "פילגש" (בראשית ל"ה 22), וגם "שפחה" (פרק כ"ט 29), "אמה" (פרק ל' 3), "אשה" (פרקים ל' 4, ל"ז 2). פירוש הדבר שיש זהות בין המושגים הללו, ובפועל לא היה הבדל גדול בין מעמדה של הפילגש לבין מעמדה של אשת איש.
זכויותיה של הפילגש נרמזות בדיני אמה עבריה (שמות כ"א 8). זכותה המרכזית של היא שהבעל אינו רשאי למכור אותה.
בדרך כלל התגוררה הפילגש בבית בעלה, ולעיתים במקום אחר, שם היה בעלה מבקר אותה.
בני הפילגשים נקראו בדרך כלל על שם האב, והיו שותפים לירושה בדרך כלשהי.
על אברהם מסופר שלא כלל את בני פילגשיו בירושה: הוא העביר את בני הפילגשים מן הירושה עוד בחייו, ונתן להם פיצוי במתנות (בראשית כ"ה 6).
התורה אינה מבדילה בין מעמדם של בני השפחות לבין מעמד בניהן של הגבירות לאה ורחל (בראשית ל').
למלכי ישראל היו נשים ופילגשים רבות. הנביא יחזקאל ביטא יחס שלילי כלפי מוסד הפילגש (בפרק כ"ג 20).


מעבר ללקסיקון > לקסיקון מקרא
ביבליוגרפיה:
כותר: פילגש
שם  האתר: מקרא גשר : האתר שלך ללימודי התנ"ך - אנציקלופדיה
מחבר: גשר מפעלים חינוכיים
בעלי זכויות : גשר מפעלים חינוכיים
הוצאה לאור: גשר מפעלים חינוכיים
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית