הסדרי נגישות
גשר מפעלים חינוכייםעתניאל בן קנז
מחבר: גשר מפעלים חינוכיים


עתניאל בן קנז היה שופט מושיע, הראשון בישראל, שהיכה את כושן רשעתיים, מלך ארם נהריים, אשר שיעבד את בני ישראל במשך 8 שנים (שופטים ג' 11-8).

עתניאל היה אחיו של כלב בן יפונה הקניזי (שופטים א' 13, ג' 9) והוא שייך למשפחת קנז שנכללה ברשימות היחס של שבט יהודה. עתניאל נשא את עכסה בת כלב לאישה (שופטים א' 14-13). הוא היכה את העיר קרית ספר, המכונה דביר, שהייתה מאז לנחלת משפחתו (שופטים א' 13-11).


מעבר ללקסיקון > לקסיקון מקרא
ביבליוגרפיה:
כותר: עתניאל בן קנז
שם  האתר: מקרא גשר : האתר שלך ללימודי התנ"ך - אנציקלופדיה
מחבר: גשר מפעלים חינוכיים
בעלי זכויות : גשר מפעלים חינוכיים
הוצאה לאור: גשר מפעלים חינוכיים
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית