הסדרי נגישות
גשר מפעלים חינוכייםעקדת יצחק
מחבר: גשר מפעלים חינוכיים


סיפור עקידת יצחק, בבראשית כ"ב, הוא שיא וסיום לשרשרת הנסיונות ומבחני האמונה של אברהם אבינו. הסיפור מעיד מדוע בחר אלוהים באברהם ובזרעו לשאת את הייעוד האלוהי.

הפשט של הסיפור – שה' ניסה את אברהם, כדי לדעת אם הוא ירא אלוהים (כ"ב 1, 12). הנסיון היה קשה ואכזרי: אברהם נדרש להקריב לה' את יצחק בנו. יש לזכור כי יצחק הוא בנו יחידו של אברהם משרה אשתו, שנולד להם בזקנתם, והוא אמור להיות ממשיכו של אברהם, ממנו יצמח לגוי גדול (בראשית י"ז 19, כ"א 12). אברהם עמד בניסיון. הוא עקד את בנו על המזבח, והניף את המאכלת על מנת להקריבו, אך ברגע זה קרא לו מלאך ה' מן השמים ועצר בעדו. במעשה זה הוכיח אברהם את מסירותו המוחלטת לה'.
לסיפור יש כמה מגמות:
א. ללמדנו מהי אמונה ללא סייג.
ב. ללמדנו שאלוהי ישראל אינו רוצה בקורבן אדם (דבר שהיה מקובל בפולחן האלילי: למולך, לכמוש ולאלים אחרים). הקורבן הרצוי הוא איל, או בהמה טהורה אחרת.
ג.להודיע מדוע נתקדש הר המוריה לעבודת ה' (בראשית כ"ב 14). כלומר, זוהי מגמה אייטיולוגית-מקומית.
הסיפור הקשה מעורר קשיים תיאולוגיים ומוסריים:
א. מדוע מעמידים אדם בניסיון אכזרי כל כך? מדוע תובעים קורבן-אדם על מנת להוכיח שזהו קורבן בלתי-רצוי?
ב. לשם מה האל יודע הכל מנסה את האדם?
ג. מדוע מצווה אלוהי הצדק והמוסר לשפוך דם?
ד. האם האמונה קודמת לצווי המוסר?

סיפור העקידה נחשב לאחד השיאים באמנות הסיפור המקראי: הוא מתעלם מתיאורים ופרטים של רקע, נוף, מחשבות והרגשות, ממעט בדיבורים, אך רומז אל כולם בסגנונו הפשוט והקצר, ובשתיקתו.
חז"ל חיברו מדרשים רבים כדי למלא את החללים והפערים שבסיפור.
העקידה היא נושא מרכזי בתפילה ובפיוט: "זכור לנו (=לזכותנו, לטובתנו) עוקד, זְכוֹר לנו נעקד".
זהו גם נושא בולט בכל תחומי האמנות: ציירים, פסלים, סופרים ומשוררים הירבו לעסוק בו, והוא תופס מקום חשוב גם באמנות ימינו.

לקריאה נוספת:
יצחק באנציקלופדיה ynet


מעבר ללקסיקון > לקסיקון מקרא
ביבליוגרפיה:
כותר: עקדת יצחק
שם  האתר: מקרא גשר : האתר שלך ללימודי התנ"ך - אנציקלופדיה
מחבר: גשר מפעלים חינוכיים
בעלי זכויות : גשר מפעלים חינוכיים
הוצאה לאור: גשר מפעלים חינוכיים
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית