הסדרי נגישות
גשר מפעלים חינוכייםעצמים מקודשים
מחבר: גשר מפעלים חינוכיים


בכל העמים קיים המנהג של קידוש עצמים שונים בטבע, כזיכרון לאירוע חשוב. בתחילה משמש העצם לצורך הנצחה, אך במשך הזמן הוא מתקדש והופך לאחד מאביזרי הפולחן שעבדו אותו, או באמצעותו.

מבחינים בין שני סוגים של עצמים מקודשים: עצמים שהתקדשו כזיכרון (כמו האֵשֶׁל שעליו מסופר בהמשך), ועצמים שהיו מקובלים בפולחן האלילי והתורה פוסלת אותם לגמרי (כמו האֲשֵׁרָה).
עצמים מקודשים מקובלים הם עצים שונים. בתנ"ך מוכרים האשל המעיד על הברית והשבועה בין אברהם לאבימלך מלך גרר (בראשית כ"א 33), או האֵלָה ליד שכם, שתחתיה קבר יעקב את פְּסִילֵי המשפחה (בראשית ל"ה 4). העצים אַלּוֹן ואלה מכילים בשמם את היסוד "אֵל".
עצמים מקודשים אחרים הם: מזבח, מצבה, פסל, תרפים - שכולם משמשים בפולחן.
כמו כן נזכר הגַלְעֵד - מצבה אשר שימשה עֵדָה לברית בין יעקב ללבן (בראשית ל"א 48-45).


מעבר ללקסיקון > לקסיקון מקרא
ביבליוגרפיה:
כותר: עצמים מקודשים
שם  האתר: מקרא גשר : האתר שלך ללימודי התנ"ך - אנציקלופדיה
מחבר: גשר מפעלים חינוכיים
בעלי זכויות : גשר מפעלים חינוכיים
הוצאה לאור: גשר מפעלים חינוכיים
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית