הסדרי נגישות
גשר מפעלים חינוכייםעמלק
מחבר: גשר מפעלים חינוכיים


שבט נוודים שחי במדבריות דרום ארץ ישראל. איזור נדודיו השתרע בדרום יהודה, בנגב, ובחצי האי סיני. בהיותם נוודים היו העמלקים אוֹיְבֵי החקלאות וההתיישבות.

עמלק נחשב על צאצאיו של עֵשָׂו, והיה אויב היסטורי קבוע של עם ישראל. בתקופת הנדודים במדבר, לאחר יציאת מצרים, פרצו בין ישראל לעמלק מלחמות קשות, כמתואר בשמות י"ז 16-8, שם נאמר "כי מלחמה לה' בעמלק מדור דור".
המלחמות מתוארות גם בדברים כ"ה 19-17: "זכור את אשר עשה לך עמלק… תמחה את זכר עמלק מתחת השמים. לא תשכח". הן נמשכו גם בימי ההתנחלות והשופטים ואף בימי שאול: "פקדתי את אשר עשה עמלק לישראל… עתה לך והכית את עמלק… ולא תחמול עליו…" (שמואל א', ט"ו 3-2) ובימי דוד (שמואל א', ל').
גם הָמָן הרשע היה לפי המסורת מזרע אֲגָג, מלך עמלק (אסתר ג' 1).
במשך הדורות הפך עמלק לסמל לשנאת ישראל, ואויבי ישראל נקראו לפעמים בשם עמלק.

לקריאה נוספת בלקסיקון לתרבות ישראל:
מלחמת עמלק


מעבר ללקסיקון > לקסיקון מקרא
ביבליוגרפיה:
כותר: עמלק
שם  האתר: מקרא גשר : האתר שלך ללימודי התנ"ך - אנציקלופדיה
מחבר: גשר מפעלים חינוכיים
בעלי זכויות : גשר מפעלים חינוכיים
הוצאה לאור: גשר מפעלים חינוכיים
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית