הסדרי נגישות
גשר מפעלים חינוכייםעמי כנען
מחבר: גשר מפעלים חינוכיים


בין עממי כנען נזכרים לעיתים שבעה עמים מקומיים, ולעיתים עשרה עמים.

בבראשית ט"ו 21-19 נזכרים הקיני, הקניזי, הקדמוני, החיתי, הפריזי, הרפאים, האמורי, הכנעני, הגרגשי, היבוסי. כמו כן נזכרים לעיתים החיוי והחורים.
מקומות אחרים שבהם מופיעים שמותיהם של עממי כנען: דברים ז' 1; יהושע ג' 10, כ"ד 1; נחמיה ט' 8.
ביהושע י"א 3 מתוארים איזורי ההתיישבות של עמי כנען: "הכנעני - ממזרח ומִיַם; והאמורי, והחיתי, והפריזי והיבוסי - היושבים בהר; החיוי - תחת חרמון, בארץ המצפה".
"האמורי" ו"הכנעני" היו שמות שני עמים, וגם כינוי כולל לכל הארץ: "ארץ האמורי" ו"ארץ כנען".


מעבר ללקסיקון > לקסיקון מקרא
ביבליוגרפיה:
כותר: עמי כנען
שם  האתר: מקרא גשר : האתר שלך ללימודי התנ"ך - אנציקלופדיה
מחבר: גשר מפעלים חינוכיים
בעלי זכויות : גשר מפעלים חינוכיים
הוצאה לאור: גשר מפעלים חינוכיים
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית