הסדרי נגישות
גשר מפעלים חינוכייםספר היובלים
מחבר: גשר מפעלים חינוכיים


אחד הספרים החיצוניים, מעין מדרש היסטורי על ספר בראשית וי"ג הפרקים הראשונים של ספר שמות.

הספר נכתב בעברית בימי בית שני (במאה השנייה לפני הספירה), אך נשתמר רק בתרגום חבשי ולטיני.
שמו של הספר ניתן לו בגלל מגמתו לחלק את ההיסטוריה לפרקי זמן של יובלים (כלומר, חמישים שנה).
ספר היובלים פותח בתיאור מעמד הר סיני שבו נמסרה כל התורה למשה. בסיום הקטע הפותח מעביר אחד ממלאכי-ה' למשה את תולדות העולם שרשומים על לוחות השמים, החל ממעשה בראשית ועד יציאת מצרים.


מעבר ללקסיקון > לקסיקון מקרא
ביבליוגרפיה:
כותר: ספר היובלים
שם  האתר: מקרא גשר : האתר שלך ללימודי התנ"ך - אנציקלופדיה
מחבר: גשר מפעלים חינוכיים
בעלי זכויות : גשר מפעלים חינוכיים
הוצאה לאור: גשר מפעלים חינוכיים
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית