הסדרי נגישות
גשר מפעלים חינוכייםסמיכות פרשיות
מחבר: גשר מפעלים חינוכיים


אחת השיטות לעריכת החומר שבתורה היא "סמיכות פרשיות". בשיטה זו, ביטוי סגנוני או עניין שנזכר בסוף פרשה מסויימת מתקשר לפרשה הבאה.

לעיתים זו גם הדרך לקישור וליצירת רצף בסדר ספרי המקרא, כמו הסדר שבתרי-עשר.
בעלי המדרש השתמשו בשיטת "סמיכות הפרשיות" כדי למצוא קשר ושייכות בין עניינים שונים. השיטה נכללת בין המידות שהתורה נדרשת בהן, שנועדו להרחיב את המשמעות, ללמוד את הסָתוּם (= הבלתי מובן) מן המפוֹרש, ולהוציא הֲלָכֹות חדשות על פי צורכי השעה. דוגמאות:
- בסיפור גן-עדן, בראשית ב'-ג', חטא האדם באכילת פרי מעץ הדעת וקיבל עונשים שונים על חטאו, וביניהם - יכולת ההולדה וההתרבות וצער גידול בנים. הפרק הבא, בראשית ד', עוסק במימוש היכולת כשנולדים קין והבל, ובצער שגרמו להוריהם בגלל יחסי הקנאה והעויינות שביניהם. בין הסיפור שבפרקים ב'-ג' לבין פרק ד' קיימת אם כן סמיכות פרשיות;
- בראשית כ"ב עוסק בעקידת יצחק, ובבראשית כ"ג מסופר על מות שרה. הסמיכו הדרשנים את הסיפורים, ואמרו כי כאשר חזרו אברהם ויצחק מן העקידה, נודע לשרה על עקידתו של בנה ופרחה נפשה ומתה.
את המונח "סמיכות פרשיות" טבע רש"י.


מעבר ללקסיקון > לקסיקון מקרא
ביבליוגרפיה:
כותר: סמיכות פרשיות
שם  האתר: מקרא גשר : האתר שלך ללימודי התנ"ך - אנציקלופדיה
מחבר: גשר מפעלים חינוכיים
בעלי זכויות : גשר מפעלים חינוכיים
הוצאה לאור: גשר מפעלים חינוכיים
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית