הסדרי נגישות
גשר מפעלים חינוכייםסכות
מחבר: גשר מפעלים חינוכיים


סוכות היא עיר בנחלת גד, בבקעת הירדן, קרוב לשפך היבוק (יהושע י"ג 27).

יעקב עבר בסוכות בשובו לארץ אחרי שהותו בחרן (בראשית ל"ג 17 ואילך), וכאן ניתן מדרש-השם למקום: "... ולמקנהו עשה סוכות". גדעון הסתכסך עם אנשי סוכות בעת רדיפתו אחר המדיינים, ואחר כך נקם קשות באנשי סוכות (שופטים ח' 5-8, 14-16).
בעמק הירדן, בין סוכות לצרתן, עסקו בחרושת הנחושת, כמתואר במלכים א, ז' 46: משם הביא שלמה נחושת ליציקת כלי הנחושת למקדש שבנה.
הזיהוי המדויק של המקום אינו ידוע.


מעבר ללקסיקון > לקסיקון מקרא
ביבליוגרפיה:
כותר: סכות
שם  האתר: מקרא גשר : האתר שלך ללימודי התנ"ך - אנציקלופדיה
מחבר: גשר מפעלים חינוכיים
בעלי זכויות : גשר מפעלים חינוכיים
הוצאה לאור: גשר מפעלים חינוכיים
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית