הסדרי נגישות
גשר מפעלים חינוכייםסינקרטיזם
מחבר: גשר מפעלים חינוכיים


מיזוּג ושילוּב של יסודות, בדת או בפילוסופיה. בחלק מהדתות הקדומות היה מקובל סינקרטיזם דתי. למשל, בתקופות מסויימות עבדו בני ישראל לה' אלוהי ישראל בדרכי הפולחן של עובדי אלילים: עבדו לו בְּבָּמוֹת, הקימו מזבחות, והקריבו את הזבח ליד עצים מסויימים.

מגמה סינקרטיסטית אחרת הייתה עבודת ה' לצד עבודת אלילים, כמו פולחן לשמש, לירח ולכוכבים שונים.
שני סוגי הסינקרטיזם אסורים בתנ"ך, ונחשבים לעבודה זרה. (שני סוגי האיסור נזכרים למשל בדברים י"ב 1-4, והמלחמה בהם נזכרת ברפורמה הדתית של המלך יאשיהו במלכים ב', כ"ג 4-20 ועוד).


מעבר ללקסיקון > לקסיקון מקרא
מעבר ללקסיקון > לקסיקון היסטוריה
ביבליוגרפיה:
כותר: סינקרטיזם
שם  האתר: מקרא גשר : האתר שלך ללימודי התנ"ך - אנציקלופדיה
מחבר: גשר מפעלים חינוכיים
בעלי זכויות : גשר מפעלים חינוכיים
הוצאה לאור: גשר מפעלים חינוכיים
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית