הסדרי נגישות
גשר מפעלים חינוכייםסוכה
מחבר: גשר מפעלים חינוכיים


מבנה ארעי שעשוי מקרשים ומענפים, כדי להגן מהשמש.

משורש ס.ו.ך. או ס.כ.ך..הסוכה, כמו האוהל, שימשה את הנוודים בנדודיהם בעיקר בחניות ביניים, כמו שמסופר על עם ישראל בנדודיו במדבר בצאתו ממצרים: "כי בסוכות הושבתי את בני ישראל בצאתם ממצרים" (ויקרא כ"ג 43). התחנה הראשונה של ישראל בצאתם ממצרים נקראה בשם סוכות (שמות י"ב 37). יעקב בנה לעצמו בית ולמקנהו סוכות, וקרא לאותו מקום בשם סוכות (בראשית ל"ג 17). כן שימשה הסוכה את השומרים בכרם (ישעיה א' 8), ואת הנביא יונה בשבתו לראות מה יקרה בנינווה לאחר שניבא את חורבנה (יונה ד' 5).
זכר לסוכה ששימשה את ישראל בנדודיהם במדבר הוא חג הסוכות, בו מצוּוֶה כל יהודי: "בסוכות תשבו שבעה ימים" (ויקרא כ"ג 42).

לקריאה נוספת:
חג סוכות באנציקלופדיה ynet


מעבר ללקסיקון > לקסיקון מקרא
ביבליוגרפיה:
כותר: סוכה
שם  האתר: מקרא גשר : האתר שלך ללימודי התנ"ך - אנציקלופדיה
מחבר: גשר מפעלים חינוכיים
בעלי זכויות : גשר מפעלים חינוכיים
הוצאה לאור: גשר מפעלים חינוכיים
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית