הסדרי נגישות
גשר מפעלים חינוכייםנס
מחבר: גשר מפעלים חינוכיים


"נס" בלשון המקרא הוא דֶגֶל, אות צבאי, אות שמציבים בשעת סכנה וכיוצא בזה. בלשון חז"ל ובלשוננו למילה 'נס' יש משמעות נוספת - והיא: אירוע יוצא דופן, אירוע פִּלְאִי, שאינו תואם את חוקי הטבע, ונובע מהתערבות ישירה של אלוהים.

במקרא מתוארים מעשים רבים שאפשר להגדיר כמעשי נִסִּים על פי המשמעות האחרונה. נִסִּים ידועים הם, למשל: מכות מצרים, קריעת ים סוף, ירידת המָן והשְׂלָו בעת נדודי העם במדבר, ועליית אליהו בסערה השמיימה. נִסִּים אחרים הם, למשל, כשעקָרָה יולדת בן ונסים דומים מהתחום של חיי אדם. במקרא מכונים אירועים נִסִּיִים בשם "נפלאות", " אותות ומופתים", "גדוֹלות".
משה ואליהו היו מחוֹלֵלי נסים המוניים. חלק מפעולותיהם נועדו להשיג תוצאות ממשיות, כגון: הצלת בני ישראל, אספקת מזון ומשקה במדבר. נסים אחרים נועדו להוכיח ששליחותם נובעת מאלוהים, ושהנס הוא הרְאָיה לאמינותם ולאמונה בה'. דוגמאות לנסים כאלה הן האותות שנעשו למשה ולאהרן במצרים, המטה ההופך לנחש, הקמת בן האלמנה לתחייה על ידי אליהו (מלכים א', י"ז) ועוד.
מטרת הנסים היא להראות את כוונותיו של ה' כלפי עם ישראל ואת יחסו כלפיו. מעשי הנסים והנפלאות הם גילוי ישיר של כוח האל וגבורתו, הנהגתו את העולם, והשגחתו על בני האדם.


מעבר ללקסיקון > לקסיקון מקרא
ביבליוגרפיה:
כותר: נס
שם  האתר: מקרא גשר : האתר שלך ללימודי התנ"ך - אנציקלופדיה
מחבר: גשר מפעלים חינוכיים
בעלי זכויות : גשר מפעלים חינוכיים
הוצאה לאור: גשר מפעלים חינוכיים
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית