הסדרי נגישות
גשר מפעלים חינוכייםניאוף
מחבר: גשר מפעלים חינוכיים


יחסי מין אסורים. הציווי "לא תנאף" שבעשרת הדיברות אוסר באופן מוחלט על כל סוגי הניאוף. איסור זה נועד לשמור על טוהר חיי המשפחה.

הניאוף נחשב במקרא לחטא כלפי אלוהים (בראשית ל"ט 9).
הניאוף החמור ביותר הוא בין אישה נשואה לגבר שאינו בעלה, ועליו נקבע בתורה עונש מוות: "ואיש אשר ינאף את אשת איש… - מות יומת הנואף והנואפת" (ויקרא כ' 10).
הניאוף נחשב לאחת משלוש העבירות החמורות ביותר, שעליהן "ייהרג ובל יעבור": עבודה זרה, רצח (='שפיכות דמים') וניאוף (='גילוי עריות') . כלומר, האדם נדרש למות על קידוש השם, ובלבד שלא יעבור על שלושה איסורים אלה (תלמוד בבלי, מסכת סנהדרין, דף עד, ע"א).


מעבר ללקסיקון > לקסיקון מקרא
ביבליוגרפיה:
כותר: ניאוף
שם  האתר: מקרא גשר : האתר שלך ללימודי התנ"ך - אנציקלופדיה
מחבר: גשר מפעלים חינוכיים
בעלי זכויות : גשר מפעלים חינוכיים
הוצאה לאור: גשר מפעלים חינוכיים
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית