הסדרי נגישות
גשר מפעלים חינוכייםנזיר
מחבר: גשר מפעלים חינוכיים


משורש נ.ז.ר..
נזיר הוא אדם שמקבל על עצמו להתנזר (=להימנע) ממעשים מסוימים או מדברים המקובלים על אנשים אחרים. מעשה הנזירות הוא מעשה דתי וכרוך בנדר לה'.

הנזיר המקראי הוא מי שנמנע מלשתות יין (ולאכול מכל פירות הגפן), נמנע ממגע עם טומאה (בעיקר מטומאה של מֵתים) ומגדל את שְׂעָרוֹ פֶּרע (במדבר ו' 1-7). במעשים אלה הוא מקבל על עצמו מרצונו החופשי מידה של קדוּשה. הנזירות המקראית אינה מרחיקה את האדם מבני אדם אחרים ואף לא מנישואין לאישה ומהקמת משפחה.
לפי במדבר ו' 2 ושופטים י"ג 4, 7, קיימת גם נזירוּת של נשים.
לפי שופטים י"ג 5, 7, ייתכן מצב שבו מקדישים אדם אחר לנזירות ללא ידיעתו וללא רצונו, כפי שעושה אשת מנוח בצו ה', בהקדישה את שמשון בנה לנזירות.
לפי ירמיהו ל"ה 2-6, היו בישראל משפחות של נזירים, שנקראו רֵכָבִים, או בני רֵכָב, והם נמנעו בעיקר משתית יין, ואף גזרו על עצמם שלא לזרוע זרע ולא לבנות בית קבע (שם, 7-11).
אדם יכול לגזור על עצמו נזירות לפרק זמן מסוים וקצוב (לפי המשנה, מסכת נזיר, פרק א, משנה ג: לא פחות מחודש).
התנ"ך מזכיר את שמשון ושמואל כנזירי עולם, כל ימי חייהם. עיקר נזירותו של שמשון הייתה בשערו שלא גולח, והוא שמשקף את רוח אלוהים שאִתו, ואת כוחותיו המיוחדים.


מעבר ללקסיקון > לקסיקון מקרא
ביבליוגרפיה:
כותר: נזיר
שם  האתר: מקרא גשר : האתר שלך ללימודי התנ"ך - אנציקלופדיה
מחבר: גשר מפעלים חינוכיים
בעלי זכויות : גשר מפעלים חינוכיים
הוצאה לאור: גשר מפעלים חינוכיים
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית