הסדרי נגישות
גשר מפעלים חינוכייםנוסחאות סיפוריות
מחבר: גשר מפעלים חינוכיים


אמצעים אמנותיים מקובלים בפרוזה.

נוסחת פתיחה - "ויקרא אליו" (שמות י"ט 3); "וידבר אלוהים את כל הדברים האלה לאמור" (שמות כ' 1);
נוסחת הטלת שליחות - "כה תאמר ל…" (שמות י"ט 3 );
מילת פתיחה להצעת מסקנה או לזירוז - "ועתה" (שמות י"ט 5);
נוסחת סיום חגיגית - "אלה הדברים אשר תדבר" (שמות י"ט 6).


מעבר ללקסיקון > לקסיקון מקרא
ביבליוגרפיה:
כותר: נוסחאות סיפוריות
שם  האתר: מקרא גשר : האתר שלך ללימודי התנ"ך - אנציקלופדיה
מחבר: גשר מפעלים חינוכיים
בעלי זכויות : גשר מפעלים חינוכיים
הוצאה לאור: גשר מפעלים חינוכיים
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית