הסדרי נגישות
גשר מפעלים חינוכייםנוודים
מחבר: גשר מפעלים חינוכיים


הנוודים הם בני אדם שקיומם מבוסס על גידול עדרים. כדי להאכיל את העדרים, הם נודדים אתם ממקום מרעה אחד למשנהו, ועל כן אין להם מגורי קבע.

הנוודות היא אורח חייהם של היושבים בערבות ובאזורי ספר, שהם מקומות צחיחים לחקלאות. הנוודים גרים באוהלים, נעזרים בגמל לצרכים שונים, ניזונים מחלבו ומבשרו, ומתבואה שהם קונים או גוזלים מן החקלאים.
נוודים שהתיישבו ביישובי קבע לתקופות ממושכות הם נוודים-למחצה (סֶמִי-נוֹמָדִים).


מעבר ללקסיקון > לקסיקון מקרא
ביבליוגרפיה:
כותר: נוודים
שם  האתר: מקרא גשר : האתר שלך ללימודי התנ"ך - אנציקלופדיה
מחבר: גשר מפעלים חינוכיים
בעלי זכויות : גשר מפעלים חינוכיים
הוצאה לאור: גשר מפעלים חינוכיים
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית