הסדרי נגישות
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתתקבולת כיאסטית
מחברים: אבי ורשבסקי; אביבה לוטן; ד"ר רוני מגידוב; אילה פז


תקבולת הבנויה בהצלבה: החלק הראשון של הצלע הראשונה בפסוק, מקביל לחלק האחרון של הצלע השנייה.

לדוגמה:
השופך דם האדם
באדם דמו יישפך
התקבולת מהסוג הזה נקראת "כיאסטית" משום שהיא מזכירה בצורתה את האות היוונית X, המבוטאת כ – כִי (בכ"ף לא דגושה).

ביבליוגרפיה:
כותר: תקבולת כיאסטית
שם  הספר: חוק וחברה במקרא : פרקי לימוד במקרא עם מדריך הכנה לבגרות
מחברים: ורשבסקי, אבי ; לוטן, אביבה ; מגידוב, רוני (ד"ר) ; פז, אילה
עורכי הספר: נחום-לוי, נירית; צ'רנובילסקי, ענת
תאריך: תשס"ה, 2005
בעלי זכויות : מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הוצאה לאור: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הערות: 1. על פי תכנית הלימודים החדשה לחטיבה העליונה.

הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית