הסדרי נגישות
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתתלמוד ירושלמי
מחברים: אבי ורשבסקי; אביבה לוטן; ד"ר רוני מגידוב; אילה פז


אסוּפה של דיונים והרחבות ופירושים למשנה, שנערכה בידי אמוראי ארץ ישראל בסוף המאה ה-4 לספירה.

התלמוד הירושלמי כולל דיונים הלכתיים רבים, אך בדרך כלל אין בו פסיקת הלכה אלא הצגה של הדיון. הדיונים בתלמוד מבוססים על חשיבה משפטית, ובהם טיעונים וטיעוני נגד, ויכוחים ומחלוקות. בתלמוד משובצים גם מדרשי אגדה, דברי מוּסר, תיאורים הנוגעים להוַוי החיים ולמנהגים. הוא כתוב ברובו בארמית בניב גלילי.

 

ביבליוגרפיה:
כותר: תלמוד ירושלמי
שם  הספר: חוק וחברה במקרא : פרקי לימוד במקרא עם מדריך הכנה לבגרות
מחברים: ורשבסקי, אבי ; לוטן, אביבה ; מגידוב, רוני (ד"ר) ; פז, אילה
עורכי הספר: נחום-לוי, נירית; צ'רנובילסקי, ענת
תאריך: תשס"ה, 2005
בעלי זכויות : מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הוצאה לאור: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הערות: 1. על פי תכנית הלימודים החדשה לחטיבה העליונה.

הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית