הסדרי נגישות
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתקויפמן, יחזקאל (1963-1889)
מחברים: אבי ורשבסקי; אביבה לוטן; ד"ר רוני מגידוב; אילה פז


קויפמן יחזקאל, חוקר מקרא והוגה דעות.

ספרו הנודע: "תולדות האמונה הישראלית". כתב גם פירושים לספרי יהושע ושופטים וחיבורים נוספים. כיהן כפרופסור באוניברסיטה העברית.

ביבליוגרפיה:
כותר: קויפמן, יחזקאל (1963-1889)
שם  הספר: חוק וחברה במקרא : פרקי לימוד במקרא עם מדריך הכנה לבגרות
מחברים: ורשבסקי, אבי ; לוטן, אביבה ; מגידוב, רוני (ד"ר) ; פז, אילה
עורכי הספר: נחום-לוי, נירית; צ'רנובילסקי, ענת
תאריך: תשס"ה, 2005
בעלי זכויות : מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הוצאה לאור: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הערות: 1. על פי תכנית הלימודים החדשה לחטיבה העליונה.

הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית