הסדרי נגישות
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתפפירוס נאש
מחברים: אבי ורשבסקי; אביבה לוטן; ד"ר רוני מגידוב; אילה פז


כתב היד הקדום ביותר של עשרת הדיברות.

בנוסף על עשרת הדיברות כתובה על הפפירוס גם "פרשת שמע" (דברים ו', 9-4). נאש הוא שמו של החוקר שמצא את הפפירוס במצרים. ההשערות על זמן כתיבתו נעות בין המאה ה-25 לפנה"ס למאה ה-1 לפנה"ס. הטקסט של עשרת הדיברות מושפע משני הנוסחים של עשרת הדיברות הקיימים בתורה (שמות כ ודברים ה).

ביבליוגרפיה:
כותר: פפירוס נאש
שם  הספר: חוק וחברה במקרא : פרקי לימוד במקרא עם מדריך הכנה לבגרות
מחברים: ורשבסקי, אבי ; לוטן, אביבה ; מגידוב, רוני (ד"ר) ; פז, אילה
עורכי הספר: נחום-לוי, נירית; צ'רנובילסקי, ענת
תאריך: תשס"ה, 2005
בעלי זכויות : מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הוצאה לאור: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הערות: 1. על פי תכנית הלימודים החדשה לחטיבה העליונה.

הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית