הסדרי נגישות
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתפילון האלכסנדרוני (20 לפנה"ס – 50 לספירה)
מחברים: אבי ורשבסקי; אביבה לוטן; ד"ר רוני מגידוב; אילה פז


פילון האלכסנדרוני, פילוסוף יהודי הלניסטי, יליד אלכסנדריה שבמצרים.

כתביו הושפעו מתורתו של אפלטון, ומתורת הסטואה. פילון היה יהודי שומר מצוות וטען שהמקור לפילוסופיה היוונית הוא תורת משה. כדי לגשר על הפער בין המקרא לפילוסופיה פירש פילון את התנ"ך בצורה אלגורית (מְשָלים וסמלים). כתביו של פילון השפיעו בעיקר על הכנסייה הנוצרית ורק מעט על מחשבת ישראל.

לקריאה נוספת בלקסיקון לתרבות ישראל:
פילון האלכסנדרוני

ביבליוגרפיה:
כותר: פילון האלכסנדרוני (20 לפנה"ס – 50 לספירה)
שם  הספר: חוק וחברה במקרא : פרקי לימוד במקרא עם מדריך הכנה לבגרות
מחברים: ורשבסקי, אבי ; לוטן, אביבה ; מגידוב, רוני (ד"ר) ; פז, אילה
עורכי הספר: נחום-לוי, נירית; צ'רנובילסקי, ענת
תאריך: תשס"ה, 2005
בעלי זכויות : מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הוצאה לאור: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הערות: 1. על פי תכנית הלימודים החדשה לחטיבה העליונה.

הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית