הסדרי נגישות
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתספרות החכמה הדידקטית
מחברים: אבי ורשבסקי; אביבה לוטן; ד"ר רוני מגידוב; אילה פז


יצירות ספרותיות שנועדו ללמד ולחנך . סוג כתיבה שהיה מקובל בכל המזרח הקדום.

 ספרות החוכמה עוסקת גם בשאלות פילוסופיות וגם בהדרכות מעשיות לחיים טובים. הספרים משלי, קוהלת ואיוב המקראיים, משתייכים לספרות החוכמה.

ביבליוגרפיה:
כותר: ספרות החכמה הדידקטית
שם  הספר: חוק וחברה במקרא : פרקי לימוד במקרא עם מדריך הכנה לבגרות
מחברים: ורשבסקי, אבי ; לוטן, אביבה ; מגידוב, רוני (ד"ר) ; פז, אילה
עורכי הספר: נחום-לוי, נירית; צ'רנובילסקי, ענת
תאריך: תשס"ה, 2005
בעלי זכויות : מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הוצאה לאור: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הערות: 1. על פי תכנית הלימודים החדשה לחטיבה העליונה.

הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית