הסדרי נגישות
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתנוזי
מחברים: אבי ורשבסקי; אביבה לוטן; ד"ר רוני מגידוב; אילה פז


עיר חוֹרית קדומה, ששכנה באזור עירון של היום והייתה עיר משגשגת במאה ה-15 לפנה"ס, עד שסופחה לממלכת אשור.

בחפירות שנחפרו במקום במאה העשרים (שנות ה-20), נחשפו מרכז מסחרי תוסס וארכיון שאפשר ללמוד ממנו על פעילויות בתחומי החקיקה, המסחר והצבא.

לקריאה נוספת:
נוזי [תעודות]  

ביבליוגרפיה:
כותר: נוזי
שם  הספר: חוק וחברה במקרא : פרקי לימוד במקרא עם מדריך הכנה לבגרות
מחברים: ורשבסקי, אבי ; לוטן, אביבה ; מגידוב, רוני (ד"ר) ; פז, אילה
עורכי הספר: נחום-לוי, נירית; צ'רנובילסקי, ענת
תאריך: תשס"ה, 2005
בעלי זכויות : מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הוצאה לאור: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הערות: 1. על פי תכנית הלימודים החדשה לחטיבה העליונה.

הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית