הסדרי נגישות
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתמשלי
מחברים: אבי ורשבסקי; אביבה לוטן; ד"ר רוני מגידוב; אילה פז


אחד מ"ספרי החוכמה" שבמקרא.

שייך לסוג "החוכמה הדידַקטית" (בשונה מקוהלת ואיוב, השייכים ל"החוכמה העיונית"). ספר משלֵי מכיל פתגמים ומשלים שהמסר שלהם מעשי: הקניית תכונות והתנהגויות המבטיחות הצלחה בחיים. הספר לא נתחבר בידי אדם אחד אלא הוא מורכב מתשעה קבצים, ששלושה מהם מיוחסים לשלמה המלך, שלושה לחכמים נוכרים, והשאר – ל"חכמים" אלמוניים. קשה לקבוע את זמן חיבורו של ספר משלי. החוקרים מעריכים כי חלקים ממנו הם מהתקופה שלפני הגלות. גם תאריך לעריכת הספר קשה לקבוע, אך ידוע שנערך לפני המאה השנייה לספירה, שכן ספר בן סירא, שחוּבּר במאה זו, הכיר את ספר משלי הערוך.

ביבליוגרפיה:
כותר: משלי
שם  הספר: חוק וחברה במקרא : פרקי לימוד במקרא עם מדריך הכנה לבגרות
מחברים: ורשבסקי, אבי ; לוטן, אביבה ; מגידוב, רוני (ד"ר) ; פז, אילה
עורכי הספר: נחום-לוי, נירית; צ'רנובילסקי, ענת
תאריך: תשס"ה, 2005
בעלי זכויות : מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הוצאה לאור: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הערות: 1. על פי תכנית הלימודים החדשה לחטיבה העליונה.

הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית