הסדרי נגישות
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתמצבת מישע
מחברים: אבי ורשבסקי; אביבה לוטן; ד"ר רוני מגידוב; אילה פז


מישע היה מלך מואב במחצית הראשונה של המאה התשיעית לפנה"ס, במקביל למלוכת בית עמרי בישראל. בדִיבוֹן, בעבר הירדן המזרחי, נמצאה מצבת התפארות שלו, המכוּנָה "מצבת מישע".

המצבה, העשויה אבן בזלת וכתובה מואבית, מתארת את מפעלי המלך ואת ניצחונותיו. המצבה היא עדוּת בעלת חשיבות רבה על הלשון, הכתב, ההיסטוריה, האמונה והתרבות של מואב בתקופה זו.

ביבליוגרפיה:
כותר: מצבת מישע
שם  הספר: חוק וחברה במקרא : פרקי לימוד במקרא עם מדריך הכנה לבגרות
מחברים: ורשבסקי, אבי ; לוטן, אביבה ; מגידוב, רוני (ד"ר) ; פז, אילה
עורכי הספר: נחום-לוי, נירית; צ'רנובילסקי, ענת
תאריך: תשס"ה, 2005
בעלי זכויות : מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הוצאה לאור: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הערות: 1. על פי תכנית הלימודים החדשה לחטיבה העליונה.

הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית