הסדרי נגישות
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתחוקי חמורבי
מחברים: אבי ורשבסקי; אביבה לוטן; ד"ר רוני מגידוב; אילה פז


קובץ דינים, הכולל 288 דינים, שנוסח בימי חמורבי מלך בבל.

הקובץ נתגלה במספר עותקים. הדינים חקוקים על מצבת זיכרון של חמורבי. בתחילתו של הנוסח מופיע מבוא המשבח את חמורבי ומדגיש שתפקיד המחוקק ניתן לו על ידי האלים. החוקים מנוסחים כמשפטי תנאי ועוסקים בתחומים שונים, כגון: עבודה חקלאית, דִיוּר, עבדים, חובות, גנבה, פגיעות גופניות, נשים ומשפחה ועדוּת שקר.
קובץ חוקים זה הוא מן הגדולים והחשובים במזרח הקדום, ויש לו חשיבות רבה להבנת חוקי המקרא.

ביבליוגרפיה:
כותר: חוקי חמורבי
שם  הספר: חוק וחברה במקרא : פרקי לימוד במקרא עם מדריך הכנה לבגרות
מחברים: ורשבסקי, אבי ; לוטן, אביבה ; מגידוב, רוני (ד"ר) ; פז, אילה
עורכי הספר: נחום-לוי, נירית; צ'רנובילסקי, ענת
תאריך: תשס"ה, 2005
בעלי זכויות : מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הוצאה לאור: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הערות: 1. על פי תכנית הלימודים החדשה לחטיבה העליונה.

הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית