הסדרי נגישות
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתחברה פטריארכלית
מחברים: אבי ורשבסקי; אביבה לוטן; ד"ר רוני מגידוב; אילה פז


חברה שבה האב (בלאטינית, Patre) הוא הראש והשולט במשפחה.

במזרח הקדום היה האב הדמות החשובה, הקובעת והמנהיגה את המשפחה. שאר חברי בית האב היו נתונים למרוּתוֹ, ובידיו היה הכוח לקבוע את גורלם. לדוגמה: האב נתן את בתו לחתנה תמורת מוהר. האב שימש כשופט לבני המשפחה.

ביבליוגרפיה:
כותר: חברה פטריארכלית
שם  הספר: חוק וחברה במקרא : פרקי לימוד במקרא עם מדריך הכנה לבגרות
מחברים: ורשבסקי, אבי ; לוטן, אביבה ; מגידוב, רוני (ד"ר) ; פז, אילה
עורכי הספר: נחום-לוי, נירית; צ'רנובילסקי, ענת
תאריך: תשס"ה, 2005
בעלי זכויות : מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הוצאה לאור: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הערות: 1. על פי תכנית הלימודים החדשה לחטיבה העליונה.

הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית