הסדרי נגישות
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתגבעונים
מחברים: אבי ורשבסקי; אביבה לוטן; ד"ר רוני מגידוב; אילה פז


מעמי כנען, תושבי גבעון.

לפי המסופר ביהושע ט, תושבי גבעון (עיר מרכזית בחבל בנימין) כרתו ברית עם בני ישראל. הם הערימו על יהושע והתחפשו לאנשים שהגיעו מארץ רחוקה, וכך שכנעו את ישראל שאינם מעמי כנען ולכן ניתן לכרות איתם ברית. לאחר שנתגלתה התרמית לא היה אפשר להפֵר את השבועה, ונקבע כי הם יהיו "חוטבי עצים ושואבי מים לעדה ולמזבח ה'".

ביבליוגרפיה:
כותר: גבעונים
שם  הספר: חוק וחברה במקרא : פרקי לימוד במקרא עם מדריך הכנה לבגרות
מחברים: ורשבסקי, אבי ; לוטן, אביבה ; מגידוב, רוני (ד"ר) ; פז, אילה
עורכי הספר: נחום-לוי, נירית; צ'רנובילסקי, ענת
תאריך: תשס"ה, 2005
בעלי זכויות : מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הוצאה לאור: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הערות: 1. על פי תכנית הלימודים החדשה לחטיבה העליונה.

הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית