הסדרי נגישות
עמוד הבית > יהדות ועם ישראל > מקרא [תנך] > תקופת המלוכה > ירושלים במקראעמוד הבית > יהדות ועם ישראל > מקרא [תנך] > חורבן גלות וגאולה
יד יצחק בן-צבי


תקציר
המאמר מתאר את גורלה של שאירת הפליטה, תושבי יהודה שנותרו בארץ לאחר חורבן המקדש, כפי שעולה מהכתובים המקראיים ומהעדויות הארכיאולוגיות.חורבן בית ראשון : שארית הפליטה
מחבר: אברהם מלמט


עם כיבוש ירושלים וביטול המלוכה של בית דוד הקיץ הקץ על יהודה בתור מדינה, אך הפרשה טרם הגיעה לסיומה. שרידי הצבא ופליטי-החרב ביקשו מיפלט בארצות השכנות בעבר-הירדן (ירמיה מ יא), או, באנלוגיה לחורבן בית-שני, במצדים ובמערות שבהרי-יהודה ובמדבר-יהודה. רמזים לסברה האחרונה אפשר לשאוב מן המקרא ומן המימצא האפיגראפי והארכיאולוגי. המציאות המרה שבה היתה נתונה שארית הפליטה בארץ, משתקפת בחזות האיומה שנושא יחזקאל, משנתבשר על-ידי הפליט מירושלים על נפילת העיר: 'אשר בחרבות בחרב יפולו ואשר על-פני השדה לחיה נתתיו לאכלו ואשר במצדות ובמערות בדבר ימותו' (יחזקאל לג כז. והשווה שם, ז טו-טז). כן מרומז גורלם הקשה של פליטי החרב בדברי המקונן: 'קלים היו ורדפינו מנשרי שמים, על ההרים דלקונו, במדבר ארבו לנו' (איכה ד יט). פליטים שמצאו מסתור במערות מפני חיל האויב, אולי הותירו אחריהם את שתי הכתובות העבריות החרותות במערת-קברים ליד חורבת בית-לי, מזרחה ללכיש, המזכירות את יהודה וירושלים בליווי דברי תפילה. מערות ואדי מרבעאת שליד ים-המלח שימשו מיקלט אידיאלי לא רק לפליטים מימי בית-שני, אלא כבר לפליטי-חרב במרוצת המאה השביעית, וכנראה גם בראשית המאה השישית לפני-הספירה. על כך מעידים המימצא הקראמי שנתגלה באחדות ממערות אלה, ופפירוס עברי מימי בית-ראשון. אף במערה בוואדי א-דליה, צפונית-מזרחית לרמאללה, נתגלו, בצד הפפירוסים הנודעים מימי בית-שני, חרסים אחדים מסוף תקופת הברזל ב', היינו מסוף ימי בית-ראשון, ומימצא זה מרמז אולי על מה שאירע במקום.

בהעדר עדויות דוגמת 'מלחמת היהודים' של יוסף בן מתתיהו ותגליות מצדה ומערות מדבר-יהודה, העומדים לרשותנו לגבי סוף ימי בית-שני וימי בר-כוכבא, ספק אם פרקי העלילה והטרגדיה שפקדו את פליטי החרב ואנשי המרי בסוף ימי בית-ראשון יוודעו לעולם. לעומת זאת, הובאו במקרא כאפילוג לחורבן הבית פרטים על שארית הפליטה שנקבצה סביב גדליהו בן אחיקם, כדי לשקם את הריסות היישוב בארץ. אולם עם רצח גדליהו וחיל המצב הבבלי אשר חנה במצפה (מלכים ב, כה כה; ירמיה מא ג), נגוזה התקווה לתחיית העם מתוך היישוב היהודי שבארץ-ישראל. עתה הופנו הציפיות והכיסופים לגאולת האומה לעבר הגולה – גולת בבל.

לחלקים נוספים של המאמר:
חורבן בית ראשון : מבוא
חורבן בית ראשון : המערכה על ירושלים
חורבן בית ראשון : שארית הפליטה (חלק זה)

ביבליוגרפיה:
כותר: חורבן בית ראשון : שארית הפליטה
מחבר: מלמט, אברהם
שם  הספר: ירושלים בימי בית ראשון : מקורות, סיכומים, פרשיות נבחרות וחומר עזר
עורכי הספר: עמית, דוד; גונן, רבקה  (ד"ר)
תאריך: תשנ"א
בעלי זכויות : יד יצחק בן-צבי
הוצאה לאור: יד יצחק בן-צבי
הערות: 1. מרכז רחל ינאית בן צבי ללמודי ירושלים.
2. עורך הסדרה: ד"ר מרדכי נאור.
הערות לפריט זה:

מאמר זה מעובד מתוך פרק בשם זה בספרו של א' מלמט, ישראל בתקופת המקרא, ירושלים תשמ"ג.


הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית