הסדרי נגישות
עמוד הבית > מדעי החברה > גיאוגרפיה > גיאוגרפיה של האדם > אוכלוסייה ודמוגרפיהעמוד הבית > ישראל (חדש) > אוכלוסייה וחברה > דמוגרפיה
מקסםהמועסקים בישראל לפי משלחי יד ומין (2001 - באחוזים)המועסקים בישראל לפי משלחי יד ומין (2001 - באחוזים)

דיאגרמת עמודות המציגה את המועסקים בישראל לפי משלחי יד ומין (2001 - באחוזים). הרמה ההשכלתית הגבוהה של כוח העבודה באה לידי ביטוי בהרכב לפי משלחי יד. חלקם של המועסקים במקצועות אקדמיים, מדעיים, חופשיים וטכניים (כגון: רופאים, מהנדסים, מדענים, טכנאים, אמנים וכו') מגיע בישראל ל-29% מכלל המועסקים, שיעור המתקרב לזה המצוי בארצות המפותחות.


לתמונה מוגדלת
אל האסופה אוכלוסיית ישראל3

ביבליוגרפיה:
כותר: המועסקים בישראל לפי משלחי יד ומין (2001 - באחוזים)
שם  הספר: מי ומה בישראל
עורכי הספר: אהרוני, שרה; אהרוני, מאיר
תאריך: 2003
בעלי זכויות : מקסם
הוצאה לאור: מקסם
הערות: 1. איורים: פרץ ויינרייך.
הערות לפריט זה:

1. לקוח מתוך הפרק דמוגרפיה : אוכלוסיית ישראל בתחילת המאה ה- 21 בפרספקטיבה בינלאומית.


הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית