הסדרי נגישות
גשר מפעלים חינוכייםמשפט
מחבר: גשר מפעלים חינוכיים


למושג "משפט" יש משמעויות אחדות.

1. דִין, עניין הנדון על ידי שופט: "לא תעשו עָוֶול במשפט" (ויקרא י"ט 15).
2. פסק דינו של שופט: "וישמעו כל ישראל את המשפט אשר שפט המלך" (מלכים א', ג' 28).
3. דין צדק, שפיטת אדם לפי חוקי הצדק והיושר, בלי לעוות את הדין. בלשון המקרא המושגים "צדק" (או "צדקה") ו"משפט" הם "שניים שהם אחד" (בלטינית: הֶנְדִיאַדִיס). כלומר, אלה הן שתי מילים נרדפות שיש להן אותה משמעות, המופיעות בתקבולת: "ציון במשפט תִּפָּדֶה, וְשָׁבֶיהָ - בצדקה" (ישעיה א' 27).
4. רְשׁוּת חוקית, זכות שמוגדרת על ידי החוק: "לו משפט הבכורה" (דברים כ"א 17).
5. חוק, ציווי, מִצְוָוה, בין אדם לחברו : "ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם" (שמות כ"א 1).
6. מִנְהַג, דרך, התנהגות: "זה יהיה משפט המלך אשר ימלוך עליכם" (שמואל א', ח' 11).
ש.פ.ט. וד.י.ן. הם שני שורשים לשוניים נרדפים הקשורים לפעולת ההכרעה בריב, אך השורש ש.פ.ט. מקבל משמעות רחבה יותר כשהוא בא בהוראת שלטון - ובהקשר זה יש הקבלה בין שופט למלך. ייתכן שראשיתו של השורש היא במשמעות של מנהג, כלומר, הנוהג המשפטי שהתפתח מתוך המנהגים המקובלים בחברה ועל בסיס תקדימים ("והגדת להם משפט המלך אשר ימלוך עליהם", שמואל א', ח' 9).
מכלול כללי המשפט שנתן אלוהים לעם ישראל נקרא גם "מצווה" (מלשון ציווי), "תורה" (מלשון הוראה), ו"עֵדוּת" (מלשון העמדת עדים בשעת כריתת ברית).


מעבר ללקסיקון > לקסיקון מקרא
ביבליוגרפיה:
כותר: משפט
שם  האתר: מקרא גשר : האתר שלך ללימודי התנ"ך - אנציקלופדיה
מחבר: גשר מפעלים חינוכיים
בעלי זכויות : גשר מפעלים חינוכיים
הוצאה לאור: גשר מפעלים חינוכיים
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית