הסדרי נגישות
גשר מפעלים חינוכייםמצג (אקספוזיציה)
מחבר: גשר מפעלים חינוכיים


מצג פֵּירוּשׁוֹ הַעֲמָדָה, הצגה. בלטינית "אֶקְסְפּוֹזִיצְיוֹ" פירושו 'הצגת דבר'. זהו אמצעי ספרותי מקובל לפתיחת סיפור: בתחילת הסיפור מובאים פסוקים אחדים המפרטים מי הן הדמויות הפועלות בסיפור, ומציגים בקיצור את מערכות היחסים שביניהן. אלה פרטים בסיסיים, העוזרים לקורא להבין את הסיפור, ובהם כבר טמונים היסודות של הבעיה המתוארת בסיפור עצמו.

המצג מעלה תמונה סְטַטִית (= דוֹמֶמֶת, חסרת תנועה). רק כאשר מתחיל הסיפור מתחילה ההתפתחות בזמן, בדמויות, בעלילה.
דוגמאות למצג:
- בראשית ד' 2-1: כאן נזכרות הדמויות הפועלות עד כה - אדם וחוה ובניהם, לפי סדר לידתם - קין והבל. כמו כן נזכרים עיסוקיהם של שני הבנים, שהם הרקע לסיפור הבא. פירוט זה, המופיע עוד לפני שנפתח הסיפור, רומז על העימוּת (= הסכסוך) שיתפתח בין האחים;
- בראשית ט"ז 1: בפסוק זה מוצגות שלוש הדמויות הפועלות בסיפור: שָׂרַי, הָגָר ואַבְרָם, מערכות היחסים והקשרים שביניהם, והעובדה ששרי היא עקרה. כל הפרטים האלה הם הבסיס לסיפור שבפרק, והם חשובים להבנת הבעיות והמחלוקות שיתפתחו במהלך הסיפור;
- ראה גם מלכים א', כ"א 1; איוב א' 5-1 ועוד.


מעבר ללקסיקון > לקסיקון מקרא
ביבליוגרפיה:
כותר: מצג (אקספוזיציה)
שם  האתר: מקרא גשר : האתר שלך ללימודי התנ"ך - אנציקלופדיה
מחבר: גשר מפעלים חינוכיים
בעלי זכויות : גשר מפעלים חינוכיים
הוצאה לאור: גשר מפעלים חינוכיים
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית