הסדרי נגישות
גשר מפעלים חינוכייםמערת המכפלה
מחבר: גשר מפעלים חינוכיים


בשם "מכפלה" נקרא השדה שבחברון, שבו הייתה המערה שקנה אברהם אבינו מעֶפְרוֹן החִיתִי כאחוּזַת קבר (בראשית כ"ג). באמצעות קניית מערת המכפלה רכש אברהם זכויוֹת קניין ובעלוּת על הקרקע, כלומר, הרכישה מבטאת את מימוּשׁ זכויות הקניין של אבי האומה על הארץ שהובטחה לו.

במערת המכפלה נקברו זוגות של אבות: אברהם ושרה, יצחק ורבקה, יעקב ולאה (בראשית כ"ג 19, כ"ה 10-9, מ"ט 29, נ' 13). לפי המסורת היהודית קבורים בה גם אדם הראשון וחווה. קברים אלה מחזקים את מעמדה של העיר חברון כ"עיר האבות". משמעות השם "המכפלה" (תמיד עם ה"א הידיעה) אינו ברור. ייתכן שהוא מבטא כפילות של השדה והמערה שבתוכו, ואולי הוא מתייחס לזוגות הקבורים במערה.
המסורת על קברי האבות במערת המכפלה היא קדומה, ומצויה במדרשים רבים, אצל פְלַבְיוּס, אצל מְטיילים ונוסעים מימי הביניים ועוד.
המקום המקודש כיום כמערת המכפלה קדוש גם למוסלמים, ונקרא בפיהם "חַרָם אֶל חַ'לִיל" (= מקדש החָבֵר, הוא אברהם אבינו). המבנה שמעל מערת המכפלה הוקם בסוף ימי בית שני.
בתקופת המנדט הבריטי נאסר על יהודים לבקר במערת המכפלה, והותר להם להגיע רק עד למדרגה ה- 13 שלפני המערה. בשנים 1967-1948 נאסרה לחלוטין כניסת יהודים למערת המכפלה. משנת 1967 ואילך הותרה הכניסה למערה לכולם, ונקבעו זמני תפילה נפרדים ליהודים ולמוסלמים.


מעבר ללקסיקון > לקסיקון מקרא
ביבליוגרפיה:
כותר: מערת המכפלה
שם  האתר: מקרא גשר : האתר שלך ללימודי התנ"ך - אנציקלופדיה
מחבר: גשר מפעלים חינוכיים
בעלי זכויות : גשר מפעלים חינוכיים
הוצאה לאור: גשר מפעלים חינוכיים
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית