הסדרי נגישות
גשר מפעלים חינוכייםמידה כנגד מידה
מחבר: גשר מפעלים חינוכיים


עונש שאדם מקבל על חֵטְא שחָטָא, בהתאם לָעיקרון שמידת העונש תהיה בדיוק כמידת החטא.

זהו חוק הטַאלְיוֹ, שמשמעותו: הגמול - "ונתתה נפש תחת נפש, עַיִן תחת עין, שן תחת שן, יד תחת יד, רגל תחת רגל, כְּוִיָה תחת כויה, פצע תחת פצע, חבורה תחת חבורה" (שמות כ"א 25-23).
יש מחלוקת בין הפרשנים בנוגע לכוונת הפסוקים: אחדים טוענים שהכוונה היא שיש לפגוע בפועל בעינו של אדם שפגע בעין חברו, ואילו אחרים סבורים שהכוונה היא שצריך לחייב את הפוגע לתת לנפגע פיצוי כספי – הֶחְזֵר ממון בערכה של עין, רגל או יד. בכל הפירושים קיים העיקרון החינוכי המדגיש שיש להעניש אדם במידה שחטא או פגע באחרים.
דוגמה לניסוח של "מידה כנגד מידה" (שמות י"ט): פסוקים 22-21 : "פן יהרסו אל ה' …. פן יפרֹץ בהם ה' " פסוק 24 : "אל יהרסו…. פן יפרָץ בם". בדוגמה זו האזהרה לכוהנים ולעם חוזרת פעמיים, לבל יעזו להתפרץ כלפי ה' ולטשטש את התחומים, שכן הנגיעה בקודש תביא לכך שה' יפגע בהם.
בעשרת הדיברות לא מודגש הרעיון של מידה כנגד מידה, אלא העיקרון של "שכר ועונש". לפי עיקרון זה, האדם אחראי למעשיו, והוא יקבל מה' שכר על מעשיו הטובים (פסוק 5: "עושה חסד לאלפים…", פסוק 12: "למען יאריכון ימיך…"), ועונש על מעשיו הרעים (פסוק 4: "אל קנא, פוקד עָוֹן אבות…", פסוק 7: "כי לא ינקה ה'…").
פרשני המקרא מימי הביניים פירשו את הגמול במקרא כ"מידה כנגד מידה".


מעבר ללקסיקון > לקסיקון מקרא
ביבליוגרפיה:
כותר: מידה כנגד מידה
שם  האתר: מקרא גשר : האתר שלך ללימודי התנ"ך - אנציקלופדיה
מחבר: גשר מפעלים חינוכיים
בעלי זכויות : גשר מפעלים חינוכיים
הוצאה לאור: גשר מפעלים חינוכיים
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית