הסדרי נגישות
גשר מפעלים חינוכייםקרנות המזבח
מחבר: גשר מפעלים חינוכיים


למזבח היו ארבע פינות בולטות (= קרנַיִים), שעליהן נהגו להתיז את דם הקורבן. הן נחשבו לחלק המקוּדש ביותר של המזבח.

לפי מנהג קדוּם שימש המזבח כמקום מִקְלָט לרוצח, בהתאם לַתפיסה שהקדוּשה מגינה על האדם. עם זאת, התורה שוֹללת מרוצח במֵזִיד (= בְּכַוָונָה) את הזכות לקבל את הגנת המזבח: "וכי יָזִיד איש על רעהו להורגו במירמה – מֵעִם מזבחי תיקחהו למות" (שמות כ"א 14).
קרנות המזבח לא הוֹשיעו את יואב, שר צבאו של דוד: יואב השתתף בתכנית להמליך את אדוֹנְיָה בן שלֹמה. דוד החליט להמליך את שלמה. בהוראת דוד פגע שלמה במורדים: הוא הרג את אדוניה וגירש את אביתר הכהן לענתות. כאשר נודע ליואב ששלמה הומלך - הוא חשש לחייו וברח לאוהל ה', שם נאחז בקרנות המזבח (מלכים א', ב' 28). שלמה לא התחשב בכך וציווה להוציא אותו להורג, כדין מי שחייב מיתה (הנימוק שהביא לכך שלמה היה שיואב רצח את שרי הצבא אבנר בן נר ועמשא בן יתר. שותפותו במרד - כשניסה להמליך את אדוניה - לא נזכרה, אך היתה העילה האמיתית להריגתו).


מעבר ללקסיקון > לקסיקון מקרא
ביבליוגרפיה:
כותר: קרנות המזבח
שם  האתר: מקרא גשר : האתר שלך ללימודי התנ"ך - אנציקלופדיה
מחבר: גשר מפעלים חינוכיים
בעלי זכויות : גשר מפעלים חינוכיים
הוצאה לאור: גשר מפעלים חינוכיים
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית