הסדרי נגישות
גשר מפעלים חינוכייםמגיפה
מחבר: גשר מפעלים חינוכיים


שורש נג"ף. מחלה קשה ומדבקת, שבדרך כלל ממיתה את מי שחלה בה.

במקרא מתייחסת המילה לאסונות כבדים שהביא ה' כעונש על מעשים רעים, כמכה ("ויגוף ה' "). בכל מגיפה כזאת מתו אלפי בני אדם.
דוגמאות: "ויגוף ה' את העם על אשר עשו את העגל אשר עשה אהרן" (שמות ל"ב 35); "וימותו האנשים מוציאי דיבת הארץ רעה במגפה לפני ה' " (במדבר י"ד 37); "ויהיו המתים במגפה ארבעה ועשרים אלף" (במדבר כ"ה 9); ובמגיפה שבאה על העם כעונש על מיפקד אוכלוסין, ספירה, שערך דוד המלך בישראל, מתו בדֶבֶר 70 אלף איש, עד שדוד קנה את גורן ארוונה היבוסי, הבטיח לבנות מזבח לה', ואז: "ותעצר המגיפה מעל העם" (שמואל ב, כ"ד 15, 21) ועוד. מקרה פרטי של "מגיפה" ומוות כעונש מה' אירע לבן שנולד לדוד מבת שבע אשת אוריה: "ויגוף ה' את הילד" (שמואל ב, י"ב 15). גם תבוסה במלחמה לפי רצון ה' נקראת מגיפה: "וינגפו שם עם ישראל לפני עבדי דוד, ותהי שם המגפה גדולה ביום ההוא" (שמואל ב, י"ח 6).


מעבר ללקסיקון > לקסיקון מקרא
ביבליוגרפיה:
כותר: מגיפה
שם  האתר: מקרא גשר : האתר שלך ללימודי התנ"ך - אנציקלופדיה
מחבר: גשר מפעלים חינוכיים
בעלי זכויות : גשר מפעלים חינוכיים
הוצאה לאור: גשר מפעלים חינוכיים
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית