הסדרי נגישות
גשר מפעלים חינוכייםכסף
מחבר: גשר מפעלים חינוכיים


הכסף הוא מתכת יקרה, ששימשה כאמצעי תשלום במזרח הקדום זמן רב לפני המצאת המטבע.

ערכו של הכסף נקבע לפי טיב הזיקוק שעבר. כסף מזוקק היטב היה עובר לסוחר. היו משלמים בחתיכות קטנות של כסף, שהיו שוקלים אותן בעת התשלום: "וישקול אברהם לעפרון את הכסף אשר דיבר באזני בני חת, ארבע מאות שקל כסף עובר לסוחר" (בראשית כ"ג 16); "ואשקלה-לו את-הכסף שבעה שקלים ועשרה הכסף" (ירמיה ל"ב 9).
השקל היה המשקל של יחידת הכסף שהייתה מקובלת במשא ומתן. מידת משקל זו הייתה בערך 11 גרם, והיו לה מידות קבועות, כמשתמע מדברי נערו של שאול: "הנה נמצא בידי רבע שקל כסף" (שמואל א, ט' 8).
בתקופת המקרא לא השתמשו במטבעות בארץ ישראל. המטבעות הראשונים שנמצאו הם בלוד שבמערב אנטוליה, מהמאה ה- 8 לפני הספירה.
הכסף שימש גם לעשיית תכשיטים וכלי אוכל יקרים.


מעבר ללקסיקון > לקסיקון מקרא
ביבליוגרפיה:
כותר: כסף
שם  האתר: מקרא גשר : האתר שלך ללימודי התנ"ך - אנציקלופדיה
מחבר: גשר מפעלים חינוכיים
בעלי זכויות : גשר מפעלים חינוכיים
הוצאה לאור: גשר מפעלים חינוכיים
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית