הסדרי נגישות
גשר מפעלים חינוכייםכבוד ה'
מחבר: גשר מפעלים חינוכיים


בני האדם נדרשו לתת כבוד לה', המכונה "מלך הכבוד".  כיבוד ה' נעשה באמצעות דברי שבח, הקרבת קורבנות ומעשים טובים. מתן הכבוד נובע מההכרה בתפארת ה', בעליונותו ובכוחו.

כבוד ה' מתגלה בתחומים שונים, כגון:
בבריאה - "השמים מספרים כבוד אל" (תהלים י"ט 2), "מלוא כל הארץ כבודו" (ישעיה ו' 3); 
בהיסטוריה - בהשגחתו של ה' על הארץ ובהענשת הרשעים; 
בהצלחת עם ישראל; 
במעשי נסים שעשה ה' לעיני עמו ולעיני בני עמים אחרים, ועוד.


מעבר ללקסיקון > לקסיקון מקרא
ביבליוגרפיה:
כותר: כבוד ה'
שם  האתר: מקרא גשר : האתר שלך ללימודי התנ"ך - אנציקלופדיה
מחבר: גשר מפעלים חינוכיים
בעלי זכויות : גשר מפעלים חינוכיים
הוצאה לאור: גשר מפעלים חינוכיים
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית