הסדרי נגישות
גשר מפעלים חינוכייםירושה
מחבר: גשר מפעלים חינוכיים


ירושה היא העברת נכסיו ורכושו של אדם שמת אל מי שרשאי לָרֶשֶׁת אותו על פי הדין.

דין הירושה של התורה קבע כי בנים יורשים את אביהם, והבכור מקבל פי שניים מֵאֶחָיו (דברים כ"א 17-15) אך כשאין בנים - יורשות הבנות את אביהן (סיפור בנות צְלֹפְחַד ומשמעותו: במדבר כ"ז 11-7, ל"ו 9-1). אִם למוריש אין ילדים, יורשים את הנחלה אֶחָיו או קרוֹבֵי משפחה אחרים. דין הירושה בישראל קשור בדיני חלוקת הקרקע בתוך הארגון השבטי המשפחתי - דינים אלה נקבעו במטרה לשמור על שלימות הנחלה כך שלא תעבור למשפחה אחרת או לשבט אחר. הנשים אינן מקבלות חלק בנחלות השבט ובירושה. החוק מעיד על חברה פַּטְרִיאַרְכָלִית, שבה ניתנות עדיפות וסכות לגברים. דין הירושה מושפע גם מדין היִיבּוּם, לפיו חייב אחיו של מת שאין לו בנים לשאת את אשת המת; הבן הבכור הנולד להם נקרא על שם המת ויורש אותו (דברים כ"ה 6-5).


מעבר ללקסיקון > לקסיקון מקרא
ביבליוגרפיה:
כותר: ירושה
שם  האתר: מקרא גשר : האתר שלך ללימודי התנ"ך - אנציקלופדיה
מחבר: גשר מפעלים חינוכיים
בעלי זכויות : גשר מפעלים חינוכיים
הוצאה לאור: גשר מפעלים חינוכיים
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית