הסדרי נגישות
גשר מפעלים חינוכייםיפתח הגלעדי
מחבר: גשר מפעלים חינוכיים


יפתח היה בנו של גלעד, מן המשפחות המכובדות שישבו בגלעד שבעבר הירדן המזרחי. בן שבט מנשה.

אמו של יפתח הייתה אישה זונה, ועל כן אֶחיו גרשו אותו מבית אביו, כדי שלא יהיה שותף לירושת אביהם (שופטים י"א 1-2). יפתח ריכז מסביבו "אנשים ריקים", כלומר אנשים חסרי נחלה ורכוש, שהתלקטו בצפון עבר הירדן המזרחי, וחיו כגדוד שודדים. כשבני עמון יצאו למלחמה על אנשי גלעד, פנו זקני גלעד ליפתח וביקשו את עזרתו. כתמורה הם התחייבו להחזירו לתוכם ולקבל אותו כמנהיגם. יפתח היכה את בני עמון (י"א 33-32), ונצחונו מוסבר לא רק בזכות כוחו הצבאי, אלא גם בכוחה של רוח ה' אשר שרתה עליו.
המלחמה סיבכה את יפתח בעניינים אחדים: א. יפתח נכנס למחלוקת עם בני אפרים, שכעסו עליו על שלא שיתף אותם במלחמה נגד עמון (שופטים י"ב 6-1). כתוצאה מכך פרצה מלחמת אחים בין אנשי גלעד ובני שבט אפרים. ב. בצאתו למלחמה נֶדֶר יפתח כי יעלה לעולה לה' את היוצא ראשון לקראתו מפתח ביתו (שופטים י"א 31-30). מי שיצאה לקראתו הייתה בתו והוא נאלץ למלא את נדרו (שם, 40-34).
יפתח שפט והנהיג את ישראל 6 שנים (שופטים י"ב 7). לא ברור אם שפט רק באזור הגלעד או גם ממזרח לירדן.

לקריאה נוספת בלקסיקון לתרבות ישראל:
יפתח הגלעדי - ובת יפתח


מעבר ללקסיקון > לקסיקון מקרא
ביבליוגרפיה:
כותר: יפתח הגלעדי
שם  האתר: מקרא גשר : האתר שלך ללימודי התנ"ך - אנציקלופדיה
מחבר: גשר מפעלים חינוכיים
בעלי זכויות : גשר מפעלים חינוכיים
הוצאה לאור: גשר מפעלים חינוכיים
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית