הסדרי נגישות
גשר מפעלים חינוכייםים סוף
מחבר: גשר מפעלים חינוכיים


הים הנקרא ים סוף נמצא בין מצרים לבין חצי האי סיני, אולם זיהויו של הים אינו וודאי.

אפשרויות שונות לזיהוי המקום:
א. מפרץ סואץ, שהוא חלק מהים האדום ומתקשר למפרץ אילת.
ב. כל היַמוֹת שבגבול המערבי של מצרים (הימה המרה הקטנה והגדולה, ימת תמסח, ימת בלח). בימינו מקשרת ביניהן תעלת סואץ.
ג. ימת מֶנְזֶלֶה, שהיא הימה הגדולה שבצפון-מזרח הדלתא של מצרים, ואולי הזרוע המזרחית של שפך הנילוס, הנקראת פְלוּסְיוֹן.
ד. סבח'ת ברדוויל, הנקראת גם הימה הסירבונית, שנמצאת בצפון חצי האי סיני.
ה. המקרא מדגיש שבני ישראל עברו בתוך ים סוף, ולכן יש סבורים שהם עברו במקווה מים מתוקים שגדל בהם סוּף.
זיהוי הים משתנה אצל החוקרים השונים על פי התיאוריות השונות על מסלול יציאת מצרים (בצפון חצי האי סיני, במרכזו או בדרומו).
טביעת המצרים בתוך הים מתוארת במקרא כמעשה נס, אולם יש לה הסבר טבעי, כי חלק מהזיהויים של ים סוף מתייחסים לביצות טובעניות, וחלקם לים האדום שיש בו הפרש גובה של למעלה מ-2 מ' בין גיאות לשפל. מעשה יציאת מצרים ובקיעת ים סוף (בשמות י"ג-י"ד) שופע בסיפורים על נפלאות ה' והתשועה שעשה לעמו תוך שליטה על כוחות הטבע. לפלא הגדול של בקיעת הים וטביעת המצרים בתוכו הוקדשה שירת הים (שמות ט"ו) וכן כמה מזמורי תהלים (למשל קי"ד, קל"ו). הנביאים מתייחסים לבקיעת ים סוף בתארם את חסדיו של ה' עם עמו בעבר (ישעיה נ"א 9-10), ובתיאורי הגאולה שתהיה לעם בעתיד.


מעבר ללקסיקון > לקסיקון מקרא
ביבליוגרפיה:
כותר: ים סוף
שם  האתר: מקרא גשר : האתר שלך ללימודי התנ"ך - אנציקלופדיה
מחבר: גשר מפעלים חינוכיים
בעלי זכויות : גשר מפעלים חינוכיים
הוצאה לאור: גשר מפעלים חינוכיים
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית