הסדרי נגישות
גשר מפעלים חינוכייםים
מחבר: גשר מפעלים חינוכיים


ים הוא תְּהוֹם, מים רבים שמכסים את עימקי האדמה: "זה הים גדול ורחב ידיים" (תהלים ק"ד 25), והוא מקום הניקוז וההיקוות של המים והנהרות: "ולמקווה המים קרא ימים" (בראשית א' 10), "כל הנחלים הולכים אל הים…" (קהלת א' 7).

בסיפור הבריאה מודגש שאלוהים הוא שברא את הים והפרידו מהשמים, ללא כל התנגדות ומחאה. ואילו במיתוסים שרווחו במזרח הקדמון היה הים אחד מהכוחות או האלים שמרדו באל הראשי והתנגדו לו, ולכן הכנעתו נחשבה לגבורה גדולה של האל העליון. שליטתו של ה' בעולם מתוארת באמצעות שליטתו על השמים, הארץ והים: "אשר שמתי חול גבול לים, חוק עולם ולא יעברנהו" (ירמיה ה' 22). יש פעמים שים מופיע כניגוד וכקצה שני של השמים – "מריזמוס": "נוטה שמים לבדו, ודורך על במתי-ים" (איוב ט' 8), "וארבה את זרעך ככוכבי השמים וכחול אשר על שפת הים" (בראשית כ"ב 17). הים נזכר כאחת מנפלאות הבריאה בתהלים ק"ד25-26) ) ובמשלי (ל' 19).בספר יונה הים הוא גיבור ראשי (פרק א'). הוא סוער בפקודת ה' ומשתתק ונרגע כשיונה מושלך לתוכו. הים הוא אמצעי ביד ה' ללמד את יונה לקח. הוא שמלמדו שה' שולט בכל איתני הטבע, וכולם ממלאים שליחותו, וכך גם צריך יונה הנביא לעשות.


מעבר ללקסיקון > לקסיקון מקרא
ביבליוגרפיה:
כותר: ים
שם  האתר: מקרא גשר : האתר שלך ללימודי התנ"ך - אנציקלופדיה
מחבר: גשר מפעלים חינוכיים
בעלי זכויות : גשר מפעלים חינוכיים
הוצאה לאור: גשר מפעלים חינוכיים
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית